Rajshahi Zone Operation Centrer

Mr. Shafiuddin Ahmed
In-Charge

Rajshahi Zone Operation Centrer

Hazera Villa,Saheb Bazar
Rajshahi
Phone: 09613666000 Ext: 751
Mobile: 01713360522
E-Mail: Incharge.rajshahizoc@deltalife.org